วิสัยทัศน์

ผลิตสื่อทันสมัย บริการประทับใจ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเลิศ

พันธกิจ

พิมพ์งานมีคุณภาพสูง
จำนวนสั่งพิมพ์มาก-น้อยได้ตามความต้องการ
ระบบการผลิตได้มาตรฐาน

กลยุทธ์

ทำการตลาดเชิงรุก ด้วยการกระตุ้นความต้องการสิ่งพิมพ์ในตลาดให้มากขึ้น ปรับปรุงขบวนการผลิตให้ทันสมัย และมีต้นทุนต่ำลง กำหนดหน้าที่งานแต่ละตำแหน่ง แบ่งงานและมอบหมายงานให้เหมาะสม

Free HTML5 Bootstrap Template by FreeHTML5.co

ระบบสี CMYK

หากเราต้องการสร้างไฟล์งานสิ่งพิมพ์ เพื่อที่จะนำไปส่งโรงพิมพ์ เราต้องส่งไฟล์งานนั้นเป็นไฟล์งานที่ถูกสร้างขึ้นในโหมด CMYK เนื่องจากโหมดการพิมพ์ CMYK จะทำให้เราเห็นโหมดสีที่ใกล้เคียงกับงานพิมพ์ที่สุด (โปรแกรมสำหรับสิ่งพิมพ์ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Adobe Photoshop, Illustrator, หรือ InDesign จะมีโหมด CMYK ให้เราเลือกใช้อยู่แล้ว) .

Free HTML5 Bootstrap Template by FreeHTML5.co

การพิมพ์ออฟเซ็ท

การพิมพ์ออฟเซ็ท คือการพิมพ์ที่อาศัยแม่พิมพ์ (Plate) โดยใช้เพลตที่ผลิตขึ้นจะอาบด้วยน้ำยาเคมีที่ทำให้เพลทอมหมึกแต่ไม่อมน้ำเครื่องพิมพ์ยังมีหลายขนาด โดยเครื่องพิมพ์มีตั้งแต่ 1 สี 2 สี 4 สี 5 สี หรือมากกว่านั้น เพราะฉะนั้นการพิมพ์ออฟเซ็ทจะได้งานที่มีคุณภาพสูง ละเอียด ภาพสวย คม ชัด และสามารถสั่งพิมพ์ในปริมาณมากๆได้ ทั้งนี้งานพิมพ์ออฟเซ็ทยังสามารถพิมพ์ได้บนวัสดุหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น กระดาษ พลาสติก ผ้า ผ้าแคนวาส กระดาษสติกเกอร์ เป็นต้น โดยข้อดีมีดังต่อไปนี้
1. พิมพ์ได้จำนวนครั้งละมากๆ
2. ใช้ระยะเวลาอันรวดเร็ว
3. พิมพ์สีพื้นบริเวณภาพที่กว้างได้สีที่เรียบ เมื่อเทียบกับระบบอื่นๆ
4. มีคุณภาพสูง ละเอียด คมชัด พิมพ์ได้เกือบทุกพื้่นผิว
5. ยิ่งสั่งพิมพ์มาก ค่าใช้จ่ายจะถูกลง คุ้มค่ากับคุณภาพงานที่ได้รับ

Free HTML5 Bootstrap Template by FreeHTML5.co

การพิมพ์ดิจิตอล

คือ การพิมพ์ที่ใช้เครื่องพิมพ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ โดยรับข้อมูลภาพจากคอมพิวเตอร์มาพิมพ์ เครื่องปรินเตอร์ที่อยู่ตามบ้านของคนทั่วไป ก็เป็นการพิมพ์ดิจิตอล แต่ยังไม่สามารถสนองความต้องได้ครบถ้วน ทั้งด้านปริมาณ ,คุณภาพ ,เวลาทีใช้ในการพิมพ์ เช่น การทำโปสเตอร์ขนาด A3 ประมาณ 100 แผ่น เครื่องปรินท์ตามบ้าน สามารถปรินท์ได้ แต่ คุณภาพ เวลา ที่ได้อาจทำให้เจ้าของปรินท์เตอร์เกิดความรู้สึกไม่คุ้มค้า กับเวลาทีเสีย และได้มาซึ่งคุณภาพที่ไม่สามารถตอบสนองการใช้งานได้ จึงเกิดเครื่องปรินท์ ที่มาตอบโจทย์ความต้องการในลักษณะนี้ คือ เครื่อง Digital Press ที่ให้คุณภาพงานพิมพ์รายละเอียดใกล้เคียงกับระบบ offset มากจนแทบแยกไม่ออก และยังทำความเร็วได้ทันความต้องการ รวมถึงสามารถพิมพ์ได้หลากหลายวัสดุ เช่น กระดาษปอนด์,กระดาษอาร์ตมัน, กระดาษมีลวดลาย, กระดาษหนาไม่เกิน 300 แกรม, สติกเกอร์pvc ขุ่น-ใส, แผ่นใส, สติ๊กเกอร์วอยย์เปลือกไข่, ฉลากสินค้า, โฮโลแกรม ฯลฯ